หอรวบรวมและขัดผิวไอกรดเต็มตู้

  • หอรวบรวมและขัดผิวไอกรดเต็มตู้

    หอรวบรวมและขัดผิวไอกรดเต็มตู้

    หอรวบรวมและขัดผิวด้วยไอกรดแบบเต็มรูปแบบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมและทำความสะอาดไอกรดโดยปกติจะใช้สำหรับการบำบัดและการทำให้ก๊าซเสียที่เป็นกรดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมบริสุทธิ์

    หน้าที่หลักของอุปกรณ์นี้คือการลดผลกระทบของก๊าซเสียที่เป็นกรดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตทางอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์สามารถรวบรวมและประมวลผลไอกรด ลดมลภาวะในบรรยากาศ และปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ