ระบบการปรับกระบวนการและการสร้างใหม่ของถัง Fluxing

 • ระบบการปรับกระบวนการและการสร้างใหม่ของถัง Fluxing

  ระบบการปรับกระบวนการและการสร้างใหม่ของถัง Fluxing

  ระบบการปรับกระบวนการใหม่และสร้างใหม่ของถังฟลักซ์เป็นกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะ การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และการแปรรูปทางเคมี เพื่อรีไซเคิลและสร้างสารฟลักซ์ซิ่งและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตใหม่

  โดยทั่วไประบบการประมวลผลและสร้างใหม่ของถังฟลักซ์จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. การรวบรวมสารฟลักซ์และสารเคมีที่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต
  2. ถ่ายโอนวัสดุที่เก็บรวบรวมไปยังหน่วยการประมวลผลซ้ำ ซึ่งวัสดุเหล่านั้นจะได้รับการบำบัดเพื่อขจัดสิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
  3. การสร้างวัสดุบริสุทธิ์ขึ้นใหม่เพื่อคืนคุณสมบัติและประสิทธิผลดั้งเดิม
  4. การนำสารฟลักซ์และสารเคมีที่สร้างใหม่กลับคืนสู่กระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

  ระบบนี้ช่วยลดของเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ซึ่งหากไม่เช่นนั้นจะถูกทิ้งนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดต้นทุนโดยลดความจำเป็นในการซื้อสารฟลักซ์และสารเคมีใหม่

  ระบบการปรับกระบวนการและการสร้างใหม่ของถังฟลักซ์มีบทบาทสำคัญในแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่ยั่งยืน และเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมจำนวนมาก