หลุมอบแห้ง

  • หลุมอบแห้ง

    หลุมอบแห้ง

    DRYING PIT เป็นวิธีการดั้งเดิมในการอบแห้งผลิตผล ไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ตามธรรมชาติโดยปกติจะเป็นหลุมตื้นหรือหลุมลึกที่ใช้วางสิ่งของที่ต้องทำให้แห้ง โดยใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์และลมเพื่อขจัดความชื้นมนุษย์ใช้วิธีนี้มานานหลายศตวรรษและเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพแม้ว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นำมาซึ่งวิธีการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่หลุมอบแห้งยังคงใช้ในบางสถานที่เพื่ออบแห้งผลิตภัณฑ์และวัสดุทางการเกษตรต่างๆ