ถังปรับสภาพและเครื่องทำความร้อน

  • ถังปรับสภาพและเครื่องทำความร้อน

    ถังปรับสภาพและเครื่องทำความร้อน

    PRETREATMENT DRUM & HEATING เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าโดยปกติจะประกอบด้วยถังปรับสภาพแบบหมุนและระบบทำความร้อนในระหว่างการดำเนินการ วัตถุดิบจะถูกใส่ลงในถังบำบัดเบื้องต้นแบบหมุนและให้ความร้อนด้วยระบบทำความร้อนซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีของวัตถุดิบ ทำให้ง่ายต่อการจัดการในระหว่างกระบวนการผลิตครั้งต่อไปอุปกรณ์ประเภทนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมเคมี การแปรรูปอาหาร ยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์