ท่อชุบสังกะสีเส้น

  • ท่อชุบสังกะสีเส้น

    ท่อชุบสังกะสีเส้น

    การชุบสังกะสีเป็นกระบวนการในการเคลือบชั้นป้องกันสังกะสีกับเหล็กหรือเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อนกระบวนการนี้มักใช้ในการผลิตท่อ โดยเฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง น้ำมันและก๊าซ และการจัดหาน้ำมาตรฐานการชุบสังกะสีสำหรับท่อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันคุณภาพและความทนทานของท่อชุบสังกะสีเรามาดูรายละเอียดของมาตรฐานการชุบสังกะสีแบบท่อ และความหมายในไลน์การชุบสังกะสีแบบท่อกัน